Skoči na vsebino

Uredništvo in založništvo

Glavna in odgovorna urednica:

izr. prof. dr. Darja Rugelj, dipl. fiziot.

Uredniški odbor: 

izr. prof. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot.
viš. pred. mag. Sonja Hlebš, viš. fiziot., univ. dipl. org.
doc. dr. Miroljub Jakovljević, viš. fiziot., univ. dipl. org.
doc. dr. Darija Šćepanović, viš. fiziot.
doc. dr. Tine Kovačič, dipl. fiziot.
izr. prof. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.
asist. dr. Polona Palma, dipl. fiziot., prof. šp. vzg.

Izdajatelj in založnik: 

Združenje fizioterapevtov Slovenije – strokovno združenje, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

E-naslov: revija.fizioterapija@physio.si

ISSN: 1318-2102
e-ISSN: 2536-2682
Lektorica: Vesna Vrabič

ZFS | Darja Rugelj

Physio.si

Vabimo vse, ki bi želeli (p)ostati člani Združenja fizioterapevtov Slovenije, da se včlanite/registrirate oziroma podaljšate svoje članstvo v ZFS.