Sekcija za fizioterapijo v športu

dr. EVA URŠEJ, prof. šp. vzg., dipl. fiziot.

dr. EVA URŠEJ, prof. šp. vzg., dipl. fiziot.

Predsednica Sekcije za fizioterapijo v športu

  sport@physio.si 

 

 

 

 

 

MEDICINSKA EKIPA ZA ZDRAVJE ŠPORTNIKOV

Sekcija za fizioterapijo v športu ZFS organizira 2.6.2021 strokovno srečanje »Medicinska ekipa za zdravje športnikov« (POVEZAVA DO KOLEDARJA), na katerem bodo različni strokovnjaki, vpeti v delo s športniki, z vami delili svoje izkušnje in način dela s športniki. Predstavili vam bodo svoj pristop k obravnavi športnikov in sodelovanje s fizioterapevti. Na strokovnem srečanju boste lahko izvedeli, kako je fizioterapija v športu organizirana tudi drugod po svetu in kako je v slovenskem prostoru za šport poskrbljeno z vidika krovne organizacije – Olimpijskega komiteja Slovenije. Našim predavateljem in posebnemu gostu boste lahko postavljali vprašanja in se vključili v diskusijo na okrogli mizi ob koncu srečanja.

Veseli smo, da smo v vrste predavateljev zvabili priznane strokovnjake:

 • dr. Kristian Thorborg, dipl. fiziot., predsednik IFSPT (The International Federation of Sports Physical Therapy)
 • Borut Kolarič, direktor oddelka za vrhunski šport OKS (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez)
 • Gregor Kavaš, dr. med., specialist Medicine dela, prometa in športa
 • Dr. Katarina Cunder, dr. med., specialistka Fizikalne in rehabilitacijske medicine
 • dr. Robi Kelc, dr. med., specialist Ortopedije
 • Sara Isakovič, dipl. psih., mag. psihologije zmogljivosti
 • dr. Primož Pori, prof. šp. vzg., kondicijski trener
 • Nežka Poljanšek, dipl. fiziot.
 • posebni gost (bivši vrhunski športnik)

Strokovno srečanje se upošteva kot izobraževanje iz vsebin iz ožjega strokovnega področja glede na Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17)Zdravstveni delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo se strokovno izobražujejo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta, zdravstveni delavci z višjo strokovno izobrazbo pa najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri let (5. člen). Šest ur strokovnega izpopolnjevanja se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja. Strokovne in obvezne vsebine izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj poleg drugih nadzornih dejanj za fizioterapevtsko dejavnost preverja Ministrstvo za zdravje RS z rednimi ali izrednimi strokovnimi nadzori, Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za delo.

Udeleženci strokovnega srečanja bodo prejeli dokazila skladno s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17) v obsegu 5 ur.

 

Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor strokovnih dogodkov Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS.

Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija za fizioterapijo v športu

sport@physio.si

https://www.physio.si/sekcije/sekcija-za-fizioterapijo-v-sportu/

 

Vabilo in program srečanja lahko najdete na tej povezavi.

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice na tej povezavi.

 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED – 15.5.2021

Vabilo in prijavnica

Obveščamo vse fizioterapevte, da zaradi velikega povpraševanja v maju ponovno organiziramo izobraževanja iz obveznih vsebin. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17) poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem fizioterapevt opravlja svoje delo, določa tudi naslednje obvezne vsebine:

 • zakonodaja s področja zdravstva in poklicno etiko v obsegu 6 ur,
 • temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,
 • kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.

Fizioterapevt se iz teh vsebin izpopolnjuje najmanj enkrat v sedmih letih v predpisanem obsegu ur. Zdravstveni delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo se strokovno izobražujejo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta, zdravstveni delavci z višjo strokovno izobrazbo pa najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri leta (5. člen). Šest ur strokovnega izpopolnjevanja se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja.

Strokovne in obvezne vsebine izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj poleg drugih nadzornih dejanj za fizioterapevtsko dejavnost preverja Ministrstvo za zdravje RS z rednimi ali izrednimi strokovnimi nadzori, Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za delo.

Udeleženci prejmejo dokazila skladno s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).

Strokovna delavnica iz Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED bo izvedena, če bo na predviden datum dovoljeno izvajati izobraževanja v zaprtih prostorih do 10 oseb (odloki in odredbe zaradi situacije COVID-19). V primeru odpovedi ali spremembe datuma bomo prijavljenim udeležencem vrnili kotizacijo v celoti.

Vljudno vabljeni!

 

Organizacijski odbor strokovnih dogodkov Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS.

Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija za fizioterapijo v športu

sport@physio.si

 

TEČAJ TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA JE PRESTAVLJEN

Spoštovani fizioterapevti in fizioterapevtke!
 
Zaradi ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa Covid-19 moramo ponovno prestaviti tečaj temeljnih postopkov oživljanja, ki je bil planiran v soboto, 6.2.2021, v Šentjurju pri Celju. Nov predviden datum izvedbe tečaja je sobota, 20.2.2021. Prostora je le še za 3 udeležence/ke.
 
Tečaj temeljnih postopkov oživljanja ter predavanje iz prve pomoči pri športnih poškodbah bo v soboto 27.2.2021 v Ljubljani. Za ta tečaj so prosta še 4 mesta.
 
Hvala za razumevanje!
 
Odbor Sekcije za fizioterapijo v športu

 

OBVESTILO

Spoštovani člani in članice ZFS!

Zaradi ukrepov in omejitev, povezanih s COVID-19, so naslednja izpopolnjevanja, planirana v mesecu januarju, prestavljena:

1. Tečaj Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED je prestavljen na soboto, 6.2.2021
2. Tečaj Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED je prestavljen na soboto, 13.2.2021
3. Predavanje Prva pomoč pri športnih poškodbah je prestavljeno na soboto, 13.2.2021

Hvala za razumevanje.

Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor Sekcije za fizioterapijo v športu

 

VABILO

Spoštovani!

Sekcija za fizioterapijo v športu vas vabi na redni letni zbor članov, ki bo 5.1.2021 ob 18. uri. Potekal bo on-line, preko ZOOM aplikacije.

VABILO

POVEZAVA ZOOM

Predsednica Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS
pred. Eva Uršej, prof. šp. vzg., dipl. fiziot., strok.sod.

 

VABILO NA STROKOVNE DELAVNICE in predavanja iz obveznih vsebin za fizioterapevte

 1. ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU, HIGIENA V FIZIOTERAPIJI (preprečevanje okužb v fizioterapevtski dejavnosti), VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V FIZIOTERAPEVTSKI DEJAVNOSTI – 9.12.2020
 2. TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED – 5.12.2020 in 12.12.2020
 3. PREDAVANJE IZ PRVE POMOČI PRI ŠPORTNIH POŠKODBAH – 12.12.2020

Obveščamo vse fizioterapevte, da v decembru organiziramo izobraževanja iz obveznih vsebin. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17) poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem fizioterapevt opravlja svoje delo, določa tudi naslednje obvezne vsebine:

 • zakonodaja s področja zdravstva in poklicno etiko v obsegu 6 ur,
 • temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,
 • kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.

Fizioterapevt se iz teh vsebin izpopolnjuje najmanj enkrat v sedmih letih v predpisanem obsegu ur. Zdravstveni delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo se strokovno izobražujejo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta, zdravstveni delavci z višjo strokovno izobrazbo pa najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri let (5. člen). Šest ur strokovnega izpopolnjevanje se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja.

Strokovne in obvezne vsebine izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj poleg drugih nadzornih dejanj za fizioterapevtsko dejavnost preverja Ministrstvo za zdravje RS z rednimi ali izrednimi strokovnimi nadzori, Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za delo.

Udeleženci prejmejo dokazila skladno s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).

Spletno usposabljanje v obliki webinarja bo izvedeno v vsakem primeru. Strokovni delavnici iz Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED pa bosta izvedeni, če bo na predviden datum dovoljeno izvajati izobraževanja v zaprtih prostorih vsaj do 15 oseb (odloki in odredbe zaradi situacije COVID-19). V primeru odpovedi ali spremembe datuma bomo prijavljenim udeležencem vrnili kotizacijo v celoti.

Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor strokovnih dogodkov Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS.

Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija za fizioterapijo v športu

sport@physio.si

https://www.physio.si/sekcije/sekcija-za-fizioterapijo-v-sportu/

 

PRIPOROČILA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO V ŠPORTU (SFŠ) V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Tukaj si lahko preberete priporočila SFŠ v času epidemije koronavirusa.

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB

Spoštovani člani ZFS, objavljamo zloženko s priporočili za preprečevanje okužb z virusom COVID-19 v domačem okolju, ki jo je pripravila Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Vabimo...

Dogodki

Šport je načrtno gojeno obvladovanje raznih vrst telesnih vaj z namenom izboljšati telesno sposobnost in zmogljivost. Kljub pozitivnim vrednotam vsebuje športna dejavnost tudi mnoge nevarnosti za zdravje in življenje ljudi. Osrednja problematika fizioterapije v športu so torej poškodbe in bolezni pri športnikih(cah) in rekreativcih(kah), ki jih lahko definiramo na dva načina. Med poškodbe pri športu v širšem smislu štejemo tiste, ki so nastale med telesno dejavnostjo, ne glede na to ali gre za rekreacijo ali profesionalni šport. V ožjem smislu pa ta pojem označuje poškodbe, ki so tipične za določeno športno zvrst oziroma panogo. Za nastanek poškodbe so potrebni dejavniki, ki jih lahko v grobem razdelimo v tri skupine:

 • intrinzični dejavniki ali dejavniki znotraj posameznika (utrujenost, nepazljivost, morfološke in funkcionalne posebnosti,….);

 • intrinzično-ekstrinzični dejavniki, pri čemer igrajo glavno vlogo dejavniki tveganja znotraj nasprotnika (napačno tolmačenje pravil, namerna grobost, slaba tehnika, nepozornost,…);
 • ekstrinzični dejavniki, kamor štejemo športno opremo in okolje v katerem športna aktivnost poteka.

Osnovni cilji in nameni primarne, sekundarne in terciarne preventive poškodb so enaki ne glede na to ali gre za poškodbe pri športnu ali ne. Vendar pa moramo pri fizioterapiji v športu upoštevati dejstvo, da športniki niso povprečni ljudje, in da imajo kot taki drugačne psihične, fizične in socioekonomske lastnosti. Kljub temu, da so športniki(ce) posebneži, pa ne moremo mimo dejstva, da so izpostavljeni poškodbam in boleznim tudi izven športnega igrišča. Izhajajoč iz teh dejstev se je razvila medicina športa znotraj katere je imela, ima in bo imela fizioterapija prominentno mesto.

Fizioterapijo v športu bi lahko definirali kot dejavnost, ki ocenjuje, preprečuje in obravnava mišično-skeletne, srčno-žilne, respiracijske in nevrološke funkcijske motnje s svojimi metodami in tehnikami, ki temeljijo na fiziologiji treniranja, manualni terapiji in uporabi fizikalnih agensov v ta namen. Po vsebini se fizioterapija v športu navidezno ne loči od klinične fizioterapije, kljub temu pa ima fizioterapija v športu kar nekaj posebnih značilnosti. Poleg tega, da se ukvarja s posebno skupino ljudi zahteva neodvisno ukrepanje in mnoge spretnosti, ki jih študijski program ne zajema. Po današnjem gledanju zajema široko področje delovanja, ki vključuje:

 • preventiva poškodb v športu,
 • sodelovanje pri športni in kondicijski vadbi,
 • nujna pomoč (prva pomoč in kardio-pulmonalna reanimacija),
 • zgodnja ocena težavnostne stopnje poškodbe,
 • obravnava (fizioterapija in rehabilitacija športnika),
 • vzgoja za zdravje,
 • izobraževanje, permanentno izpopolnjevanje in raziskovanje.

Program dela sekcije za fizioterapijo v športu je usmerjen v sedem glavnih ciljev:

 • Vodenje evidence fizioterapevtov vključenih v delo klubov in reprezentanc.
 • Standardiziranje znanja fizioterapevtov v športu.
 • Standardiziranje opremljenosti fizioterapevtov in fizioterapevtskih prostorov v športu.
 • Standardiziranje pogojev dela v športu.
 • Povezanost z Združenjem medicine športa in Olimpijskim komitejem.
 • Opredelitev in zaščita vloge fizioterapevta v športu.
 • Organizacija strokovnih izpopolnjevanj.

Da program dela ne bi ostal le na papirju in bi se pričel uresničevati, je potrebno članstvo.

V Sekcijo za fizioterapijo v športu se s pristopno izjavo lahko vključijo fizioterapevti(tke):

 • so člani ZFS, ki se ukvarjajo s športniki in/ali rekreativci.

Obvestila

 • Obvestilo o odsotnosti tajnice

  Spoštovani! Obveščamo vas, da bo tajništvo od 2. 8. do 6. 8. 2021 zaprto.  Hvala za razumevanje.

 • ORGANIZATORJI STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ

  Spoštovani, Komisija za SPR obvešča vse organizatorje strokovnih izpopolnjevanj, naj zagotovijo, da vsi udeleženci, prijavljeni na izpolnjevanje v organizaciji ZFS, podpišejo izjavo o doseženi visokošolski izobrazbi s področja fizioterapije – tj. da so diplomirani fizioterapevti, višji fizioterapevti

 • DOPIS FIZIOTERAPEVTOM

  Spoštovani člani ZFS! V ZFS se zavedamo dejstva, da je v času epidemije COVID-19 prišlo do odpovedi velikega števila terminov za fizioterapevtsko obravnavo številnim pacientom in da število čakajočih pacientov na fizioterapevtske storitve v začetku avgusta 2020 v primerjavi z obdobjem pred epidemijo odstopa.

Mailing lista ZFS

 • Mailing lista ZFS

  Spoštovani člani! Že nekaj časa vas preko e-mailov obveščamo v nekoliko drugačni obliki preko platforme Mailchimp. Trudimo se, da obveščanje poteka na način, ki je hiter in vizualno bolj privlačen. Želimo si, da ste člani seznanjeni z vsemi novostmi o izpopolnjevanjih ter drugih dogodkih na uporabniku prijazen način.

KOLEDAR DOGODKOV

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
30
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
31
1
 • 00:00KONCEPT MAITLAND – 1. STOPNJA
1
Share This