Sekcija za fizioterapijo v športu

Kontaktni podatki

sport@physio.si

Člani odbora

Predsednica
doc. dr. Eva Uršej, prof. šp. vzg., dipl. fiziot.

Članici
Tjaša Mlinarič, dipl. fiziot.

Nežka Poljanšek, dipl. fiziot.

Število članov sekcije

178 (na dan 31.12.2021)

Datum priznanja sekcije v ZFS

1995

Objave sekcije za fizioterapijo v športu

Predstavitev sekcije

Osnovni namen Sekcije za fizioterapijo v športu je združevati fizioterapevte/ke, ki pri svojem delu sodelujejo s športniki (profesionalnimi ali rekreativnimi), ter jim nuditi vso podporo za kvalitetno delo. To lahko zagotavljamo z uresničevanjem osnovnih ciljev delovanja sekcije, ki so:

 • organizacija in izvedba strokovnih srečanj in izobraževanj na področju fizioterapije v športu;
 • sodelovanje in povezovanje s športnimi organizacijami v Sloveniji in v mednarodnem prostoru;
 • usklajevanje standardov, normativov, smernic in kompetenc fizioterapije v športu;
 • objavljanje strokovne in znanstvene literature s področja fizioterapije v športu.

Članstvo podskupine WCPT - International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT) je eden izmed ciljev SFŠ

 • Vodenje evidence fizioterapevtov, vključenih v delo s športniki.
 • Usklajevanje standardov, normativov in smernic z mednarodnimi športnimi fizioterapevtskimi organizacijami, IFSPT-jem in WP-jem.
 • Standardiziranje kompetenc in znanja fizioterapevtov v športu.
 • Povezovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije in posameznimi panožnimi športnimi zvezami z namenom urejanja delovanja fizioterapevtov v športnih društvih, klubih, reprezentancah,... (pogoji za delo, ustrezna izobrazba in znanje).
 • Organizacija in izvedba strokovnih srečanj na področju preventivnega delovanja v športu, sodelovanja z drugimi zdravstvenimi in športnimi delavci, rehabilitacije v športu,...
 • Organizacija in izvedba podiplomskih izobraževanj na področju terapevtske vadbe, športne rehabilitacije in preventive v športu.

 1. PREVENTIVA (primarna, sekundarna in terciarna)
 2. AKUTNE INTERVENCIJE V ŠPORTU (prva pomoč in zgodnja ocena težavnostne stopnje poškodbe)
 3. REHABILITACIJA V ŠPORTU (fizioterapevtska obravnava)
 4. POMOČ PRI IZBOLJŠEVANJU USPEŠNOSTI ŠPORTNIKOV (sodelovanje pri športni in kondicijski vadbi)
 5. PROMOCIJA ZDRAVJA (spodbujanje k aktivnemu načinu življenja)
 6. PROMOCIJA FAIR PLAY-a in ANTI-DOPING-a
 7. IZOBRAŽEVANJE, PERMANENTNO IZPOPOLNJEVANJE IN RAZISKOVANJE

Druge informacije

Stalni poklicni razvoj (SPR)

Datumi prihajajočih in datumi preteklih izpopolnjevanj, ki jih organizira sekcija

Prihajajoča izpopolnjevanja:

Pretekla izpopolnjevanja:

 • 5.2021 – Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED
 • 6.2021 – Strokovno srečanje »Medicinska ekipa za zdravje športnika«
 • 2.2021 – Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED
 • 11.-9.11.2021 – Tečaj suhega iglanja »AIFIDN Dry needling«

Dosedanji predsedniki, pomembni dosežki, dosedanje delovanje,...

Prejšnji predsedniki sekcije:

 • Miroljub Jakovljević (1995 – 2017)
 • Matej Ipavec (2017 - 2019)

Pravilniki, klinične smernice, priporočila, standardi, zapisniki in vabila zborov, ...

Zbor sekcije

Datum naslednjega zbora in datumi preteklih zborov

Naslednji zbor sekcije:

 • Januar 2022 (redni letni zbor)

Pretekli zbori sekcije:

 • 2.3.2020 (volilni zbor)
 • 5.1.2021 (redni letni zbor)

[/wcm_restrict]

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Datumi in povezave do dogodkov doma in v tujini, ki bi lahko bili zanimivi za člane sekcije

Svetovni kongres medicine športa – FIMS 2020 (Atene, 23. – 26.9.2021): https://www.fims2020.com

Scandinavian Sports Medicine Congress, 3.-5.2.2022, Copenhagen, Danska (https://www.sportskongres.dk)

ESSKA Congress, 27.-29.4.2022, Pariz, Francija (https://esska-congress2022.org)

Isokinetic Conference, Football medicine, 4.-6.6.2022, Lyon, Francija (https://isokineticconference.com)

Svetovni kongres Fizioterapije v športu – WCSPT 2022, 26.-27.8.2022, Nyborg, Danska (https://wcspt.org)

Congress of the European College of Sports Science, 31.8.-2.9.2022, Sevilla, Španija (https://sport-science.org)

Ostali mednarodni dogodki na področju medicine športa: https://ioc-preventionconference.org/?page_id=395

Foto galerija