Uršula Sovinc Bešo, dipl. fiziot.

Uršula Sovinc Bešo, dipl. fiziot.

Predsednica

szfz@physio.si

Sekcija za fizioterapijo živali

Blanka Koščak Tivadar, viš. pred., mag. vzg. in men. v zdr., dipl. fiziot.

Blanka Koščak Tivadar, viš. pred., mag. vzg. in men. v zdr., dipl. fiziot.

Članica odbora

 

Ksenija Kmetič, mag. posl. in ekon.ved, dipl.fiziot.

Ksenija Kmetič, mag. posl. in ekon.ved, dipl.fiziot.

Članica odbora

OBVESTILO: Sekcija je z dnem 9.2.2021 ukinjena.

Dobrodošli vsi, ki vas zanimata specifično strokovno znanje in pomoč živalim. Vabimo vas, da se nam pridružite in nam pomagate pri uresničevanju našega poslanstva ter na ta način postanete del naše zgodbe.

Vljudno vabljeni.

Uršula Sovinc Bešo

Živali pridobivajo v naših življenjih vse večji pomen in vloge v obliki življenjskih sopotnikov, terapevtov, vodnikov, reševalcev, slednikov, pomočnikov. Zato je bila konec leta 2015 pod okriljem Združenja fizioterapevtov Slovenije ustanovljena Sekcija za fizioterapijo živali. Menimo, da lahko s svojim strokovnim znanjem v veliki meri pripomoremo h kvalitetnejšemu življenju živali, prav tako pa lahko službenim živalim omogočimo, da lahko svoje delo, za katero so bile izšolane, opravljajo v polni meri.

Namen Sekcije za fizioterapijo živali je povezovanje fizioterapevtov z različnimi strokovnimi znanji na področju rehabilitacije živali, da bi pomagali živalim z različnimi gibalnimi težavami. S svojim delovanjem v obliki vodenja seznama strokovno usposobljenih fizioterapevtov, širjenja aktualnih strokovnih informacij, organiziranja strokovnih predavanj in seminarjev ter sodelovanja z drugimi strokovnimi profili in organizacijami po svetu želimo spodbujati razvoj stroke in njeno prepoznavnost pri nas ter s tem zagotoviti živalim sodobne in učinkovite fizioterapevtske storitve na področju preventive in rehabilitacije živali.

Program dela:

 • voditi register članov in oblikovati pogoje za včlanitev v sekcijo,
 • oblikovati standarde in pogoje dela ter določiti kompetence na področju fizioterapije živali,
 • oblikovati seznam dodatnih strokovnih znanj za fizioterapijo živali in voditi seznam usposobljenih terapevtov za živali pri nas,
 • organizirati redna letna srečanja in vzpodbujati izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter organizirati strokovna predavanja in seminarje na domačem in mednarodnem nivoju,
 • izdajati strokovne in poljudne publikacije na to temo,
 • vključevati se v mednarodne organizacije za fizioterapijo živali,
 • vzpostaviti povezave in gojiti dobre odnose z ostalimi strokovnimi profili,
 • seznanjati širšo javnost o pomembnosti fizioterapije živali in vloge fizioterapevta na tem področju.

 

Cilji:

 • oblikovati izbrano skupino fizioterapevtov usposobljenih za delo na področju fizioterapije živali v okviru ZFS,
 • voditi področje fizioterapije živali z oblikovanjem standardov in razvojem kakovostnega fizioterapevtskega pristopa in smernic sodobne prakse za fizioterapijo živali,
 • spodbujati razvoj in zagotavljanje vseživljenskih strokovnih izpopolnjevanj, ki bodo v korist članom FŽ ter vzpodbujati člane FŽ, da pridobivajo, razvijajo in delijo strokovna znanja in specialne veščine v okviru predavanj, aktivnega raziskovalnega dela ter publiciranja (strokovno in poljudno), z namenom pomagati živalim,
 • nuditi živalim sodobne in učinkovite fizioterapevske storitve na področju preventive in rehabilitacije,
 • vzpostaviti in vzdrževati dobre delovne odnose z drugimi strokovnimi profili ter negovati svojo stroko v spoštljivem odnosu do drugih strok,
 • sodelovati z drugimi strokovnimi profili in organizacijami na področju fizioterapije živali doma in po svetu, zbirati in posredovati članom FŽ najnovejše informacije s tega področja ter omogočiti izmenjavo informacij,
 • povečati prepoznavnost stroke s promoviranjem prednosti fizioterapije živali med fizioterapevti, veterinarji, drugimi terapevti in organizacijami za živali ter z informiranjem širše javnosti (poklicne, družbene in politične),
 • zagotavljati podporo članom SFŽ, ki sodelujejo v kakršnemkoli pravnem ali političnem procesu z namenom oblikovanja, napredovanja in zaščite fizioterapevtske stroke na področju fizioterapevtske obravnave živali.

Fizioterapija uporablja fizikalne pristope za promocijo, vzdrževanje in obnovitev fizičnega, psihološkega in socialnega blagostanja. Ta definicija fizioterapije v humani medicini ravno toliko velja tudi v veterinarski medicini.  Koristi fizikalne terapije za živali so že več let sprejete v veterinarski skupnosti. Vendar pa je klinična praksa fizikalnega zdravljenja živali relativno novo področje povsod po svetu. V Evropi je zadnje desetletje v porastu klinična terapija konjev in psov. Ta rast razpoložljivosti fizikalne terapije omogoča spreminjanje osredotočenosti številnih veterinarskih praks s kurativne in paliativne oskrbe na preventivno oskrbo.

Fizikalna terapija za živali ali rehabilitacijo živali prilagaja človeške fizikalne terapevtske metode in tehnike za izboljšanje gibalne funkcije pri živalih. Tako tudi rehabilitacija pri živalih izboljša okrevanje po poškodbah in operativnih posegih, lahko zmanjša ali odpravi mišično-skeletne bolečine pri degenerativnih in starostnih boleznih in omogoča varno odpravljanje debelosti.

Cilj fizikalnega zdravljenja živali je izboljšati kakovost življenja. Čeprav je večina veterinarskih praks, ki ponujajo fizikalno terapijo, usmerjena na pse se lahko tehnike, uporabljene pri njih, uporabljajo tudi za konje, mačke, ptice, kunce, glodavce in druge male živali. Učinkovita uporaba fizioterapevtskih metod in tehnik pri živalih vključuje poglobljeno znanje anatomije, fiziologije in kineziologije živali kot tudi uporabo značilnih vedenjskih in komunikacijskih strategij značilnih za posamezno skupino živali.

10/2016 Strokovno predavanje: Strokoven pristop k psu in preprečevanje poškodb (mag. Sabina Stariha Pipan, dr. vet. med. in Maja Marija Potočnik, dipl. fiziot.)

  

            Utrinek iz odličnega strokovnega predavanja, kjer nam je bil predstavljen in pojasnjen pomen ustreznega pristopa fizioterapevta k psu, spreminjanje pasjega vedenja in tolmačenje telesne govorice psa ter posredovane informacije o osnovnih poškodbah pri psu in preventivi le teh. Za sodelovanje se najlepše zahvaljujemo predavateljicama mag. Sabini Stariha Pipan, dr. med. vet in Maji Mariji Potočnik, dipl. fiziot. ter Prvi-K, kliniki za male živali, ki je omogočila, da se je ta dogodek zgodil pri njih. 

 

Člani naše sekcije lahko postanete vsi, ki ste člani Združenja fizioterapevtov Slovenije. Letna članarina znaša 50 eur, vpisnina (enkraten strošek) 10 eur. Izpolnjen in skeniran Obrazec za včlanitev v ZFS pošljite po mailu na e-naslov združenja. Obrazec najdete tukaj.

Posebej članarine za našo sekcijo ni. Za članstvo v naši sekciji pošljite izpolnjeno in skenirano Pristopno izjavo v strokovno / interesno sekcijo ZFS po mailu na e-naslov združenja (info@physio.si) in na našo sekcijo (szfz@physio.si). Pristopno izjavo za sekcijo najdete tukaj.

Dobrodošli.

PRIPOROČILA SEKCIJE ZA FIZIOTERAPIJO ŽIVALI (SFŽ) V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

Tukaj si lahko preberete priporočila SFŽ v času epidemije koronavirusa.