Vstopna stran » Sekcije » Sekcija za nevrofizioterapijo

Sekcija za nevrofizioterapijo

Kontaktni podatki 

nevrosekcija.zfs@gmail.com

Člani odbora sekcije

ZFS | Tina Freitag

Predsednica
Tina Freitag, dipl.fiziot.

Članica
Tatjana Jeglič, fiziot., IBITA instructor

Število članov sekcije

119 (na dan 16.9.2021)

Objave sekcije za nevrofizioterapijo

Predstavitev sekcije 

Sekcija nevrofizioterapevtov je nastala leta 1998 z namenom povezovanja fizioterapevtov, ki imajo specialna znanja nevroterapevtskih tehnik/konceptov obravnave in delujejo na vseh zdravstvenih nivojih kot terapevti z nevrološkimi znanji za obravnavo otrok in odraslih.

 • Strokovna problematika:

  • strokovna vprašanja in strokovna mnenja;
  • reševanje problematike in opozarjanje pravnih inštitucij o problemih članov na delovnem mestu,
  • razvijanje in prenos uveljavljenih in standardiziranih merilnih orodij v slovensko področje,
  • prenosu znanj in izkušenj med terapevti, ki se ukvarjajo z enako nevrološko simptomatiko,
  • oblikovanje kliničnih smernic – povzetki svetovnih kliničnih smernic za nevroterapijo odraslih in otrok;
  • oblikovanje priporočil za obravnavo oseb s specifično nevrološko simptomatiko;

  Izpopolnjevanja:

  • obveščanje in prenos najnovejših dognanj in raziskav, kliničnih implikacij v obravnavo oseb z nevrološkimi motnjami in stanji,
  • organizacija strokovnih srečanj in kliničnih delavnic ter delavnic za splošno populacijo – svojci oseb z nevrološkimi motnjami;
  organizacija mednarodnih tečajev;

Javna vloga:

 • popularizacija obravnave posameznikov z nevrološkimi motnjami;
 • opozarjanja na zgodnje klinične znake posameznih nevroloških obolenj, ozaveščanje splošne javnosti o problematiki nevroloških stanj in dolgotrajnosti okrevanja/rehabilitacije;

Sodelovanje z državnimi agencijami in organi:

 • opozarjanje odgovornih javnih inštitucij – Ministrstva za zdravje in Zavoda za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije – na potrebe po intenzivnejših obravnavah oseb z nevrološkimi motnjami,
 • podajanje strokovnih mnenj in sodelovanje pri določanju predpisanih kvot nevroterapevtov na vseh nivojih javnega zdravstva,
 • spodbujanje razvoja programov specializacij nevrofizioterapije na državnem nivoji in s tem dvig obravnav na višji strokovni nivo;
 • sistematizaciji delovnih mest,

Da bi lahko nevrosekcija uspešno delovala moramo skupaj stopiti vsi terapevti, ki delujemo na tem področju, in, ki imamo strast do opravljanja tega specifično usmerjenega poklica. Zato vabljeni vsi, ki imate kakršnokoli idejo, problem, vprašanje ali samo strast, da se nam pridružite, saj skupaj zmoremo več!!!

Člani INPA- International Neurological Physical Therapy Association od 21.4.2021

Pri Združenju fizioterapevtov Slovenije se je oblikovala skupina predstavnikov strokovnih sekcij z namenom pregledati obstoječa mednarodna priporočila in klinične smernice na področju fizioterapije ter člane ZFS seznaniti z njihovo vsebino.

Kot veste se tudi naša ekipa že nekaj časa trudi in išče nadobudne člani, ki bi bili pripravljeni zagristi v to temo. Na tem mestu se iskrena zahvaljujem Vsem, ki ste bili in ste pripravljeni sodelovati pri tem projektu.

Za začetek nekaj splošnih informacij o tem kaj je priporočilo in kaj klinična smernica.

 • Priporočilo (angl. recommendation, consensus statement) je strokovno besedilo, zasnovano na ugotovitvah znanstvenoraziskovalnega dela. Strokovna priporočila so usklajena, soglasna stališča uradnih predstavnikov strokovnih medicinskih združenj ali večdisciplinarneskupine strokovnjakov, ki praviloma temeljijo na že obstoječih nacionalnih ali mednarodnih kliničnih smernicah.
 • Klinične smernice (angl. guideline, clinical practice guideline) so strokovno besedilo, zasnovano na ugotovitvah znanstvenoraziskovalnega dela. Klinične smernice so stališča uradnih predstavnikov strokovnih medicinskih združenj ali zdravniških stanovskih organizacij in so v celoti pripravljene po standardnih uveljavljenih merilih, ki povzemajo dokaze ustreznih raziskav visoke kakovosti.


Namen teh kliničnih smernic / priporočil je povzeti najnovejše z dokazi podprte klinične smernice za fizioterapijo po možganski kapi in jih podpreti z ugotovitvami sistematičnih preglednih člankov.

Literatura:

 • Geršak K., Šoštarič, M., Komadina, R., Strle, F. in Fras, Z. (2018).Pot sprejemanja strokovnih priporočil in kliničnih smernic. Zdravstveni Vestnik 87(7–8):307–10.
 • Puh U (2014). Pomenkliničnih smernic v fizioterapiji. Rehabilitacija XIII (supl. 1): 25-30. 

 

V spodnjih naslovih boste našli povezave do mednarodnih kliničnih smernic v angleškem jeziku za določeno nevrološko obolenje. Večina smernic se osvežuje in dopolnjuje z novimi ugotovitvami, ki temeljijo na dobro zasnovanih in kakovostnih raziskavah.

V tem sklopu boste lahko dostopali do mednarodnih kliničnih smernic v angleškem jeziku, ki se nanašajo na fizioterapevtsko obravnavo pacientov po utrpeli možganski kapi.

Najkoristnejše smernice boste našli pod naslednjimi povezavami:

Nizozemske (KNGF)

Avstralske (Stroke Foundation)

Kanadske ( Heart and Stroke Foundation)

Angleške (NICE)

Ameriške (AHA in VA/DoD)

Pogumno raziskujte smernice, širite informacije in znanje, debatirajte s kolegi ter skupaj dvigujmo nivo kvalitetne obravnave!

Druge informacije

Tukaj si lahko preberete priporočila SNFT v času epidemije koronavirusa.

Stalni poklicni razvoj

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Foto galerija

Kontaktni podatki 

Člani odbora sekcije

ZFS | Predsedtvo

Predsednica sekcije

Člana odbora

Število članov sekcije

119 članov (na dan 16.9.2021)

Datum priznanja sekcije v ZFS 

 

Objave sekcije za nevrofizioterapijo

Predstavitev sekcije 

Druge informacije

Stalni poklicni razvoj

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Foto galerija