Sekcija za nevrofizioterapijo

Kontaktni podatki 

nevrosekcija.zfs@gmail.com

Člani odbora sekcije

ZFS | Tina Freitag

Predsednica
Tina Freitag, dipl.fiziot.

Pričetek mandata: 9.6.2021

Članici

Tatjana Jeglič, dipl. fiziot., mednarodna Bobath inštukorica

Larisa Brancelj Jakob, dipl. fiziot.

Število članov sekcije

149 (na dan 31.12.2021)

Datum priznanja  sekcije v ZFS

1998

Objave sekcije za nevrofizioterapijo

Predstavitev sekcije 

Sekcija nevrofizioterapevtov je nastala leta 1998 z namenom povezovanja fizioterapevtov, ki imajo specialna znanja nevroterapevtskih tehnik/konceptov obravnave in delujejo na vseh zdravstvenih nivojih kot terapevti z nevrološkimi znanji za obravnavo otrok in odraslih.

Člani INPA- International Neurological Physical Therapy Association od 21.4.2021

 • Delovanje sekcije lahko umestimo na več področij:

  Strokovna problematika:

  • strokovna vprašanja in strokovna mnenja;
  • reševanje problematike in opozarjanje pravnih inštitucij o problemih članov na delovnem mestu,
  • razvijanje in prenos uveljavljenih in standardiziranih merilnih orodij v slovensko področje,
  • prenosu znanj in izkušenj med terapevti, ki se ukvarjajo z enako nevrološko simptomatiko,
  • oblikovanje kliničnih smernic – povzetki svetovnih kliničnih smernic za nevroterapijo odraslih in otrok;
  • oblikovanje priporočil za obravnavo oseb s specifično nevrološko simptomatiko;

  Izpopolnjevanja:

  • obveščanje in prenos najnovejših dognanj in raziskav, kliničnih implikacij v obravnavo oseb z nevrološkimi motnjami in stanji,
  • organizacija strokovnih srečanj in kliničnih delavnic ter delavnic za splošno populacijo – svojci oseb z nevrološkimi motnjami;

  organizacija mednarodnih tečajev;

Javna vloga:

 • popularizacija obravnave posameznikov z nevrološkimi motnjami;
 • opozarjanja na zgodnje klinične znake posameznih nevroloških obolenj, ozaveščanje splošne javnosti o problematiki nevroloških stanj in dolgotrajnosti okrevanja/rehabilitacije;

Sodelovanje z državnimi agencijami in organi:

 • opozarjanje odgovornih javnih inštitucij – Ministrstva za zdravje in Zavoda za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije – na potrebe po intenzivnejših obravnavah oseb z nevrološkimi motnjami,
 • podajanje strokovnih mnenj in sodelovanje pri določanju predpisanih kvot nevroterapevtov na vseh nivojih javnega zdravstva,
 • spodbujanje razvoja programov specializacij nevrofizioterapije na državnem nivoji in s tem dvig obravnav na višji strokovni nivo;
 • sistematizaciji delovnih mest,

Da bi lahko nevrosekcija uspešno delovala moramo skupaj stopiti vsi terapevti, ki delujemo na tem področju, in, ki imamo strast do opravljanja tega specifično usmerjenega poklica. Zato vabljeni vsi, ki imate kakršnokoli idejo, problem, vprašanje ali samo strast, da se nam pridružite, saj skupaj zmoremo več!!!

Druge informacije

Tukaj si lahko preberete priporočila SNFT v času epidemije koronavirusa.

Stalni poklicni razvoj

15.12.2018

Sekcija za nevrofizioterapijo ZFS je decembra 2018 za fizioterapevte pripravila anketni vprašalnik glede poznavanja in delovanja Sekcije za nevrofizioterapijo.

V nadaljevanju si lahko preberete povzetek anketnih odgovorov.

Povzetek ankete

Uspešno izveden webinar 

20.12.2020

Vsem predavateljem in slušateljem našega webinarja z naslovom: V korak s časom: tele-fizioterapija v slovenskem prostoru in izkušnje iz tujine –  se najlepše zahvaljujemo sodelovanje!

Program

Ekipa SNFT

Nevrosekcija ponovno članica INPA

15.4.2021

Sporočamo Vam ponosno novico, in sicer da je bila naša sekcija polnopravno sprejeta v INPA (International Neurological Physical Therapy Association).

Hvala vsem vpletenim za trud pri ponovi vključitvi.

Ekipa SNFT

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Foto galerija

Kontaktni podatki 

Člani odbora sekcije

ZFS | Predsedtvo

Predsednica sekcije

Člana odbora

Število članov sekcije

119 članov (na dan 16.9.2021)

Datum priznanja sekcije v ZFS 

 

Objave sekcije za nevrofizioterapijo

Predstavitev sekcije 

Druge informacije

Stalni poklicni razvoj

Prihajajoči dogodki doma in na tujem

Foto galerija