Cilji sekcije so :

  • organizacija strokovnih izobraževanj v obliki predavanj, delavnic in okroglih miz
  • medsebojno obveščanje in izmenjavanje strokovnih znanj in izkušenj med fizioterapevti, ki delujejo na področju respiratorne terapije
  • sodelovanje s strokovnjaki iz tujine
  • objavljanje strokovnih člankov v revijah, časopisih in drugih medijih Pri doseganju teh ciljev sekcija tesno sodeluje z Oddelkom za respiratorno terapijo v UKC Ljubljana.