POMEMBNO OBVESTILO!

S 01.09.2015 bodo začeli veljati novi splošni pogoji za izobraževanja pri ZFS.

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezno izobraževanje pred izvedbo izobraževanja, varovanje osebnih podatkov in izvedbo izobraževanj.
Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov, se nanašajo na vsa izobraževanja (konference, seminarje, tečaje, delavnice in druge dogodke), ki jih organizira Združenje fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS).
Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vsa izobraževanja in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezno izobraževanja določeno drugače s strani ZFS.
Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsako izobraževanje, ne glede na obliko prijave na izobraževanje (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in izobraževanje, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezno izobraževanje, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.
Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezno izobraževanje veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani.

2. Prijave, odjave in plačilo kotizacije

2.1. Prijavnica

Prijava na izobraževanje se izvede z izpolnitvijo prijavnice preko e-pošte na naslov info@physio.si.

2.2. Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti naslednje podatke:
• ime in priimek udeleženca,
• datum rojstva
• točen naslov udeleženca
• podatki o izobrazbi
• telefon
• e-pošta
• točni podatki o plačniku / prijavitelju na izobraževanje
• davčna št. plačnika
• članstvo
• datum
• podpis

2.3. Plačilo kotizacije za izobraževanje

Na spletni strani je pri posameznem dogodku naveden program in višina kotizacije za člane oz. nečlane ZFS.
ZFS bo najkasneje 14 dni pred pričetkom izobraževanja izstavil račun fizični osebi ali podjetju, navedenem na prijavnici. Račun mora biti plačan do začetka izobraževanja. Znižana kotizacija za člane ZFS se obračuna le v primeru, da je oseba član ZFS in je poravnal članarino za tekoče leto.

3. Odpoved prijave na izobraževanje

Odpoved prijave na izobraževanje je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@physio.si. Skrajni rok za pisno odpoved z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je sedem (7) delovnih dni pred objavljenim začetkom posameznega izobraževanja. V primeru nepravočasne odjave, zaračunamo 30% celotne kotizacije. V kolikor bi bila za odsotnost kriva višja sila (npr. bolezen) le-to izkažejo z zdravniškim potrdilom ali drugim ustreznim dokumentom. V primeru neudeležbe brez predhodne odjave se kotizacije ne vrača oz. se jo zaračuna v celoti.

3.1. Odpoved izobraževanja s strani ZFS

ZFS si pridržuje pravico do odpovedi izobraževalnega dogodka zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru bo organizator obvestil vse prijavljene najmanj sedem (7) delovnih dni pred napovedanim izobraževanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu, novica o odpovedi bo objavljena tudi na spletni strani ZFS. V primeru odpovedi izobraževanja bo organizator vsa dospela plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.

3.2. Odpoved izobraževanja s strani drugih organizatorjev

Odpoved izobraževanja s strani organizatorja je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@physio.si. Skrajni rok za odpoved izobraževanja so trije (3) delovni dnevi pred napovedanim izobraževanjem. V kolikor izobraževanja ne boste odpovedali pravočasno, vam bomo zaračunali administrativne stroške.

4. Prezentacije predavateljev

Prezentacije, ki jih uporabljajo izvajalci programa za predstavitev vsebin na izobraževalnih dogodkih, so njihovo avtorsko delo. Na spletni strani jih pred ali po dogodku izjemoma objavimo po dogovoru in z dovoljenjem izvajalca (predavatelja)
Naloga predavatelja je, da 7 dni pred dogodkom pošlje na ZFS seznam priporočene literature, na kateri bo temeljila njegova prezentacija.
Predavanja potekajo v slovenščini. Za tuje predavatelje in v primeru večjega števila tujih udeležencev je predavanje lahko v angleščini. Čas za eventuelno prevajanje se ne šteje v efektivni čas predavanja za uveljavljanje obsega izobraževanja.

5. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov. Prijavitelji na posamezno izobraževanje dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da ZFS trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke.

6. Vsebina predavanj

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali ZFS.

7. Veljavnost

Splošni pogoji veljajo od 01.09.2015 .