Vstopna stran » Splošni pogoji ZFS

Splošni pogoji ZFS

Pomembno obvestilo!

S 01.10.2021 bodo začeli veljati novi splošni pogoji za izpopolnjevanja pri ZFS.

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezno strokovno izpopolnjevanje pred izvedbo izpopolnjevanja, varovanje osebnih podatkov in izvedbo izpopolnjevanj. Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov, se nanašajo na vsa strokovna izpopolnjevanja (konference, seminarje, tečaje, delavnice in druge dogodke), ki so organizirana po potrditvi Komisije za stalni poklicni razvoj in vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj (v nadaljevanju: Komisije SPR) pri Združenju fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vsa strokovna izpopolnjevanja in udeležence enako, razen če je v razpisu prijave na posamezno strokovno izpopolnjevanje določeno drugače.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsako strokovno izpopolnjevanje, ne glede na obliko prijave na izpopolnjevanje (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in izpopolnjevanje, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezno strokovno izpopolnjevanje, v celoti sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezno strokovno izpopolnjevanje veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani.

2. Prijave, odjave in plačilo kotizacije

Organizator strokovnega izpopolnjevanja določi rok za prijavo na izpopolnjevanje, rok in način plačila kotizacije ter rok za odjavo od izpopolnjevanja, kar mora biti jasno navedeno v koledarju strokovnih izpopolnjevanj pri posameznem dogodku.

2.1. Prijava na strokovno izpopolnjevanje

Prijava na strokovno izpopolnjevanje se izvede s prijavo v koledarju izpopolnjevanj na spletni strani ZFS. Za prijavo na izpopolnjevanje in za dostop do razdelka »Moj račun« je potrebna predhodna registracija in plačilo članarine (za člane ZFS) oziroma samo registracija (za nečlane ZFS).

2.2. Plačilo kotizacije za strokovno izpopolnjevanje

Na spletni strani je v koledarju strokovnih izpopolnjevanj pri posameznem dogodku naveden program in višina kotizacije za člane oz. nečlane ZFS, lahko tudi člane posameznih regij/sekcij oziroma druge skupine udeležencev (npr. študenti, upokojenci). Znižana kotizacija za člane ZFS se obračuna le v primeru, da je oseba član ZFS in je poravnal članarino za tekoče leto.
Plačilo se izvede na način, ki ga določi organizator strokovnega izpopolnjevanja (npr. plačilo po predračunu, spletno plačilo,…).

3. Odjava od izpopolnjevanja

Odjava od izpopolnjevanja je možna na način, ki ga določi organizator izpopolnjevanja, kar je navedeno v koledarju izpopolnjevanj pri posameznem dogodku. Skrajni rok za odjavo z vrnitvijo 100% plačila kotizacije je sedem (7) dni pred objavljenim začetkom posameznega izpopolnjevanja, če s strani organizatorja izpopolnjevanja ni določeno drugače. V primeru nepravočasne odjave, organizator izpopolnjevanja zaračuna 30% celotne kotizacije, če s strani organizatorja izpopolnjevanja ni določeno drugače. V kolikor bi bila za odsotnost kriva višja sila (npr. bolezen), prijavljeni le-to izkažejo z zdravniškim potrdilom ali drugim ustreznim dokumentom. V primeru neudeležbe brez predhodne odjave se kotizacije ne vrača oz. se jo zaračuna v celoti.

3.1. Odpoved izpopolnjevanja s strani ZFS

ZFS si pridržuje pravico do odpovedi izpopolnjevanja zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru mora organizator obvestiti vse prijavljene najmanj sedem (7) delovnih dni pred napovedanim izpopolnjevanjem. Obveščanje bo potekalo po e-pošti ali telefonu, novica o odpovedi bo objavljena tudi na spletni strani ZFS. V primeru odpovedi izpopolnjevanja bo organizator vsa prejeta plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izpopolnjevanju v tekočem letu.

3.2. Odpoved izpopolnjevanja s strani drugih otganizatorjev

Odpoved izpopolnjevanja s strani drugega organizatorja je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@physio.si. Skrajni rok za odpoved izpopolnjevanja so trije (3) delovni dnevi pred napovedanim izpopolnjevanjem. V kolikor izpopolnjevanje ne bo odpovedano pravočasno, vam bo ZFS zaračunal administrativne stroške.

4. Jezik strokovnega izpopolnjevanja

Strokovna izpopolnjevanja praviloma potekajo v slovenskem jeziku. Če strokovna izpopolnjevanja ne potekajo v slovenščini, mora organizator poskrbeti za ustrezno prevajanje v slovenščino.Čas za eventuelno prevajanje se ne šteje v efektivni čas predavanja za uveljavljanje obsega ur strokovnega izpopolnjevanja.

5. Varovanje osebnih podatkov

Organizator strokovnega izpopolnjevanja zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov. Prijavitelji na posamezno izpopolnjevanje dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da ZFS trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke.

6. Veljavnost

Splošni pogoji veljajo od 01.10.2021.