Covid-19 zaznamoval tudi dostopnost do fizioterapije

Današnji svetovni dan fizioterapije, ki po vsem svetu poteka na temo »Rehabilitacija in COVID-19«, je Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS) namenilo večanju zavedanja o njenih koristih za zdravje in o tem, kaj je še potrebno zagotoviti na nivoju sistema, da bo ustrezno prepoznana in dostopna. Zaradi omejitev pri delu fizioterapevtov v času Covid–19 se je fizioterapija pokazala kot še posebej pomembna, saj po eni strani prispeva h krepitvi zdravja in preventivi pred boleznijo, obenem pa je tudi pomemben del okrevanja po poškodbah in boleznih, tudi tistih, ki so preboleli Covid-19.  Po Sloveniji v teh dneh potekajo številni dogodki, na katerih fizioterapevti, člani ZFS, želijo približati fizioterapijo vsem tistim, ki jo potrebujejo. To so npr. informacijske točke, individualni in timski pogovori, demonstracije vadbe, meritve in svetovanja in številni drugi.

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS), kot bistveno za fizioterapijo izpostavlja: »V času COVID-19 se je še posebej pokazalo, da je nujna večja dostopnost fizioterapije, kar se močno kaže tudi pri starejši populaciji. Zato pa so potrebne tudi sistemske spremembe. V ZFS se zavzemamo za učinkovito krajšanje čakalnih dob, zato predlagamo sprejem kadrovskih normativov na vseh ravneh zdravstvenega varstva ter uvedbo neposrednega dostopa pacientov do fizioterapije z možnostjo samonapotitve pacienta na fizioterapijo, kot imajo urejeno v večini razvitih evropskih držav. Predlagamo tudi uvedbo patronažne fizioterapije v okviru timov za dolgotrajno oskrbo, vključitev diplomiranega fizioterapevta v vse referenčne ambulante in druge preventivne programe, ki vključujejo telesno dejavnost ter izboljšanje kakovosti fizioterapevtske dejavnosti s ponovno regulacijo poklica fizioterapevta (ponovna uvedba licenc, specializacije kot imajo to urejeno zdravniki in medicinske sestre in fizioterapevti drugje po Evropi in svetu).«

Fizioterapevti v teh dneh svoj čas in znanje delijo tudi z ljudmi v ranljivih okoljih, ki najbolj potrebujejo pomoč, in izvajajo številne aktivnosti v živo ter tudi na daljavo. Na letošnjem osrednjem dogodku v domu za starejše Dom pod gorco v Mariboru so na ta dan fizioterapevtsko vadbo oskrbovancev okrepili tudi fizioterapevti člani ZFS. Pri tem pa izpostavili tudi dejstvo, da je v Sloveniji v domovih za ostarele, kjer biva blizu 20.000 ljudi, prisoten en fizioterapevt na 150 oseb; da bi zadostili minimalnim standardom bi potrebovali najmanj 4 na 150 oseb. 

Ob tej priložnosti bomo osvetlili tudi nekatere sodobne pristope k izvajanju terapij. V času COVID – 19 se v svetu in tudi že v Sloveniji vse bolj uveljavlja fizioterapija na daljavo. V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor bodo na ta dan ljudem nudili fizioterapijo na daljavo, ki zahteva posebne organizacijske in strokovne pristope, dolgoročno pa lahko pomeni velik premik k dostopnosti fizioterapije za še večji del populacije. 

Predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije doc. dr. Tine Kovačič želi vsem fizioterapevtom in fizioterapevtkam uspešno izvedbo dogodkov in aktivnosti ob svetovnem dnevu fizioterapije.

 

Dodatne informacije:

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS

Združenje fizioterapevtov Slovenije

Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Tel. 051/442 626

E-pošta: info@physio.si

www.physio.si

 

Prikaz telesne vadbe

Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije

Predstavniki ZFS na osrednjem dogodku ob svetovnem dnevu fizioterapije v torek, 8. 9. 2020, v Domu pod gorco

Predstavniki ZFS na dogodku: Tine Kovačič, Andrea Backović Juričan in Alen Pavlec