STROKOVNI POSVET

Splošni dogovor 2019 – Strokovna fizioterapevtska obravnava skozi najnovejše kriterije za obračun

Vsebina Splošnega dogovora 2019 prinaša veliko sprememb tudi v fizioterapiji, zato Sekcija fizioterapevtov zasebnikov  (SFZ) v sodelovanju z  Združenjem fizioterapevtov Slovenije (ZFS) organizira strokovni posvet z naslovom Strokovna fizioterapevtska obravnava skozi najnovejše kriterije, ki bo 24. 4. 2019 ob 14. uri v ZD-Ljubljana Center.

Realizacija storitev za leto 2018 je vznemirila mnoge delovne sredine, Splošni dogovor za leto 2019 pa kriterijev ne spreminja, temveč nalaga še spremembo opravljanja in obračuna specialnih fizioterapevtskih obravnav.

Na posvet smo povabili predstavnike Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Ministrstva za zdravje (MZ RS) in Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo (RSK za fizioterapijo), da nam podajo svoje mnenje in razloge  o  nerazumnih  kriterijih, ki vplivajo na strokovnost, kakovost in varnost opravljanja dejavnosti.

Pričakujemo čim večjo udeležbo, predvsem pa aktivno sodelovanje izvajalcev ambulantne fizioterapije v komentarju vsebine splošnega dogovora in vizije izvajanja le-tega.

Na Združenje smo prejeli že nekaj pozivov k poskusom urejanja področja, zato posvet tudi organiziramo. Potrebujemo enotno strategijo – ustvarimo jo skupaj.

Organizacijski odbor strokovnih dogodkov SFZ ZFS

 
Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija fizioterapevtov zasebnikov

sfz@physio.si 
www.physio.si
www.physio.si/sekcije/sekcija-fizioterapevtov-zasebnikov/