V petek in soboto, 31.3. in 1.4.2017, je v Zagrebu potekala konferenca z naslovom »Profesionalna vprašanja in izzivi v fizioterapiji« v organizaciji Hrvaške zbornice (komore) fizioterapevtov.

Na konferenci je naša predsednica Gabrijela Starc predstavila organiziranost fizioterapije v primarni zdravstveni oskrbi v Sloveniji. Stalni poklicni razvoj v Sloveniji je predstavila Renata Vauhnik, ki je predsednica Komisije za stalni poklicni razvoj pri ZFS.

Predsedniki ter predstavnikov združenj fizioterapevtov Črne Gore, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Kosova, Izraela, Portugalske in Švice so predstavili izzive fizioterapevtov v svojih državah na področju dostopnosti fizioterapije, izobraževanja, kompetenc, odgovornosti in kvalitete, ter tudi predlagali načine reševanja težav, ki so jih uspešno uporabili.

Konference so se udeležili tudi člani izvršilnega odbora evropske regije Svetovnega združenja fizioterapevtov (ER-WCPT), ki so podali smernice za izobraževanje fizioterapevtov (John Xerri de Caro, Malta), Sarah Bazin (VB) je predavala o profesionalni avtonomiji, Roland Paillex o zasebni praksi v Švici in rehabilitaciji starostnikov na domu, Roland Craps (Belgija) je predstavil Evropsko profesionalno kartico, Esther Mary D’Arcy (Irska) pa standarde v fizioterapiji.

Na konferenci smo imeli možnost slišati bogat in raznovrsten program, hkrati pa izkoristili priložnost za povezovanje in nadaljnje mednarodno sodelovanje.