Prejšnji teden je v Leipzigu potekal sejem therapie Leipzig, v sklopu katerega se je naša predsednica Gabrijela Starc udeležila okrogle mize World Confederation for Physical Therapy (WCPT). S predstavniki združenj fizioterapevtov iz Madžarske, Litve, Nemčije, Luksemburga in Avstrije so razpravljali o problemih stroke fizioterapevtov znotraj posameznih držav in tudi o mednarodnih problemih: različni nazivi, prehajanje delovne sile, pomanjkanje regulacije poklica na nivoju Evropske unije.
 
Zanimanje za prihodnja srečanja, povezovanje in sodelovanje med združenji fizioterapevtov v EU se je okrepilo, zato bodo naslednje stalno omizje WCPT v Leipzigu organizirali marca 2019.