Glavna in odgovorna urednica:

 izr. prof. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.

 

Uredniški odbor: 

izr. prof. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot.
viš. pred. mag. Sonja Hlebš, viš. fiziot., univ. dipl. org.
doc. dr. Miroljub Jakovljević, viš. fiziot., univ. dipl. org.
viš. pred. dr. Darija Šćepanović, viš. fiziot.
doc. dr. Tine Kovačič, dipl. fiziot.
izr. prof. dr. Darja Rugelj, viš. fiziot., univ. dipl. org.
asist. dr. Polona Palma, dipl. fiziot., prof. šp. vzg.

Izdajatelj in založnik: 

Združenje fizioterapevtov Slovenije – strokovno združenje, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

E-naslov: revija.fizioterapija@physio.si

ISSN: 1318-2102

e-ISSN: 2536-2682

Lektorica: Vesna Vrabič