Glavna in odgovorna urednica:

 doc. dr. Urška Puh, dipl. fiziot.

Tehnična urednica:

 asist. dr. Polona Palma, dipl. fiziot., prof. šp. vzg.

Uredniški odbor: 

izr. prof. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot.
viš. pred. mag. Sonja Hlebš, viš. fiziot., univ. dipl. org.
doc. dr. Miroljub Jakovljević, viš. fiziot., univ. dipl. org.
viš. pred. mag. Darija Šćepanović, viš. fiziot.
pred. mag. Tine Kovačič, dipl. fiziot.
izr. prof. dr. Darja Rugelj, viš. fiziot., univ. dipl. org.

Izdajatelj in založnik: 

Združenje fizioterapevtov Slovenije – strokovno združenje, Linhartova 51, 1000 Ljubljana

ISSN: 1318-2102

e-ISSN: 2536-2682

Lektorica: Vesna Vrabič