VABILO NA STROKOVNO SREČANJE 

»MEDICINSKA EKIPA ZA ZDRAVJE ŠPORTNIKOV« 

SREDA, 2.6.2021

16:00 – 20:00

ON-LINE

 

Sekcija za fizioterapijo v športu ZFS organizira strokovno srečanje »Medicinska ekipa za zdravje športnikov«, na katerem bodo različni strokovnjaki, vpeti v delo s športniki, z vami delili svoje izkušnje in način dela s športniki. Predstavili vam bodo svoj pristop k obravnavi športnikov in sodelovanje s fizioterapevti. Na strokovnem srečanju boste lahko izvedeli, kako je fizioterapija v športu organizirana tudi drugod po svetu in kako je v slovenskem prostoru za šport poskrbljeno z vidika krovne organizacije – Olimpijskega komiteja Slovenije. Našim predavateljem in posebnemu gostu boste lahko postavljali vprašanja in se vključili v diskusijo na okrogli mizi ob koncu srečanja.

 

Veseli smo, da smo v vrste predavateljev zvabili priznane strokovnjake:

  • dr. Kristian Thorborg, dipl. fiziot., predsednik IFSPT (The International Federation of Sports Physical Therapy)
  • Borut Kolarič, direktor oddelka za vrhunski šport OKS (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez)
  • Gregor Kavaš, dr. med., specialist Medicine dela, prometa in športa
  • Dr. Katarina Cunder, dr. med., specialistka Fizikalne in rehabilitacijske medicine
  • dr. Robi Kelc, dr. med., specialist Ortopedije
  • Sara Isakovič, dipl. psih., mag. psihologije zmogljivosti
  • dr. Primož Pori, prof. šp. vzg., kondicijski trener
  • Nežka Poljanšek, dipl. fiziot.
  • posebni gost (bivši vrhunski športnik)

 

Strokovno srečanje se upošteva kot izobraževanje iz vsebin iz ožjega strokovnega področja glede na Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17). Zdravstveni delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo se strokovno izobražujejo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta, zdravstveni delavci z višjo strokovno izobrazbo pa najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri let (5. člen). Šest ur strokovnega izpopolnjevanja se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja. Strokovne in obvezne vsebine izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj poleg drugih nadzornih dejanj za fizioterapevtsko dejavnost preverja Ministrstvo za zdravje RS z rednimi ali izrednimi strokovnimi nadzori, Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za delo.

 

Udeleženci strokovnega srečanja bodo prejeli dokazila skladno s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17) v obsegu 5 ur.

 

Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor strokovnih dogodkov Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS.

Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija za fizioterapijo v športu

sport@physio.si

https://www.physio.si/sekcije/sekcija-za-fizioterapijo-v-sportu/

 

Vabilo in program srečanja lahko najdete na tej povezavi.

 

Prijavite se lahko preko spletne prijavnice na tej povezavi.