V posvetu o zdravstveni oskrbi in rehabilitaciji želijo osvetliti najpogostejše zdravstvene probleme današnje generacije starejših predvsem z zornega kota njih samih; koliko lahko v času, ko je dostopnost do zdravstvenih storitev slabša kot kdajkoli prej, storijo sami za vzdrževanje in povrnitev svojega zdravja, ki jim edino omogoča družbeno aktivnost in kaj jih v stikih z zdravstvom najbolj razočara?

Enodnevni posvet, ki bo 16. oktobra v Ljubljani v Jakopičevi dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko starejših v Sloveniji in ki lahko s svojimi izkušnjami prispevajo k njegovi odmevnosti.

 

Več informacij ter prijavnica