Spoštovani!

Posredujemo vabilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

Vabimo vas, da se nam pridružite na dogodku Kulturni nesporazumi v zdravstvu in kako jih lahko razrešujemo, ki bo potekal v sredo, 11. januarja 2017, v Cankarjevem domu (dvorana Lili Novy) v Ljubljani, s pričetkom ob 9.30 uri. Na dogodku bomo predstavili priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev, ki smo ga izdali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Kulturni nesporazumi predstavljajo eno od ovir za izboljšanje kakovosti javnega zdravstva v Sloveniji. Družbo namreč sestavljamo posamezniki z različnimi pogledi, navadami, tradicijami in izkušnjami. V procesu ohranjanja zdravja in zdravljenja pacienta je ključnega pomena spoznavanje različnih kultur in načinov življenja ter njihovo upoštevanje pri oskrbi pacienta. Kakovostna, učinkovita in varna zdravstvena oskrba je kulturno kompetentna in osredotočena na posameznika. Kulturna kompetenca je v slovenskem zdravstvu novejši pojem, ki predstavlja povsem novo dimenzijo profesionalne kompetentnosti.

Vabilo in podrobnejši opis dogodka je v priponki.

Vabilo_ KULTURNA KOMPETENCA IN_ ZDRAVSTVENA OSKRBA