Spoštovane članice in spoštovani člani,

vabimo vas na redno sejo skupščine ZFS, ki bo v petek, 2.2.2018 v  predavalnici 102 (1. nadstropje) na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana).

Za člane ZFS kotizacije ni, za nečlane znaša 30 €. Nečlani ne morejo sodelovati na redni seji skupščine.

 

PROGRAM:

 

12.00 – 13.00        Registracija udeležencev

13.00 – 13.45        »Vadba na recept«

predavatelj Matej K. Kokot, dr. med., zaposlen na Inštitutu za medicino in šport, ESMA inštruktor za Vadbo na recept

Predstavil bo model za obravnavo kroničnih nenalezljivih bolezni z usmerjeno vadbo, ki ga s timom družinske medicine ZZ Revita, medicinske sestre in kineziologa pilotno skušajo prenesti v Slovenijo.

13.45 – 14.15        Odmor

14.1517.00        Skupščina ZFS

 

Predlagani dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Izvolitev organov Skupščine: verifikacijska komisija, zapisnikar, 2 overovatelja zapisnika
 3. Sprejem poslovnika o delu Skupščine
 4. Poročilo predsednika, blagajničarke in nadzornega odbora
 5. Poročilo Statutarne komisije ZFS (Simona Pavlič Založnik)
 6. Potrditev članov Statutarne komisije ZFS za mandat 2018-2022
 7. Potrditev podpredsednika ZFS
 8. Poročilo o delu regij in sekcij
 9. Načrt dela za naslednje obdobje (Gabrijela Starc)
 10. Finančni načrt za naslednje obdobje (Sonja Kokalj)
 11. Predlog in sprejem višine članarine za 2018
 12. Sprejem Pravilnika o delu nadzornega odbora
 13. Sprejem Pravilnika o organizaciji in delu komisij in delovnih skupin ZFS
 14. Razno

Prosim, da se člani ZFS redne seje Skupščine udeležite v čim večjem številu.

Zaradi boljše organizacije, vas prosimo, da se prijavite preko maila ZFS  info@physio.si (ob prijavi navedite točno ime in priimek udeleženca). Nečlani se na predavanje prijavite s priloženo prijavnico!

Priloga:

Prijavnica za nečlane