VABILO NA STROKOVNE DELAVNICE iz obveznih vsebin za fizioterapevte

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED – sobota, 15.5.2021 (Ljubljana) 

Vabilo in prijavnica

Obveščamo vse fizioterapevte, da zaradi velikega povpraševanja v maju ponovno organiziramo izobraževanja iz obveznih vsebin. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17) poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem fizioterapevt opravlja svoje delo, določa tudi naslednje obvezne vsebine:

  • zakonodaja s področja zdravstva in poklicno etiko v obsegu 6 ur,
  • temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,
  • kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.

Fizioterapevt se iz teh vsebin izpopolnjuje najmanj enkrat v sedmih letih v predpisanem obsegu ur. Zdravstveni delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo se strokovno izobražujejo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta, zdravstveni delavci z višjo strokovno izobrazbo pa najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri leta (5. člen). Šest ur strokovnega izpopolnjevanja se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja.

Strokovne in obvezne vsebine izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj poleg drugih nadzornih dejanj za fizioterapevtsko dejavnost preverja Ministrstvo za zdravje RS z rednimi ali izrednimi strokovnimi nadzori, Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za delo.

Udeleženci prejmejo dokazila skladno s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).

Strokovna delavnica iz Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED bo izvedena, če bo na predviden datum dovoljeno izvajati izobraževanja v zaprtih prostorih do 10 oseb (odloki in odredbe zaradi situacije COVID-19). V primeru odpovedi ali spremembe datuma bomo prijavljenim udeležencem vrnili kotizacijo v celoti.

Vljudno vabljeni!

 

Organizacijski odbor strokovnih dogodkov Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS.

Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija za fizioterapijo v športu

sport@physio.si

https://www.physio.si/sekcije/sekcija-za-fizioterapijo-v-sportu/