VABILO NA STROKOVNE DELAVNICE in predavanja iz obveznih vsebin za fizioterapevte

 

  1. ZAKONODAJA V ZDRAVSTVU, HIGIENA V FIZIOTERAPIJI (preprečevanje okužb v fizioterapevtski dejavnosti), VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V FIZIOTERAPEVTSKI DEJAVNOSTI – 9.12.2020
  2. TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED – 5.12.2020 in 12.12.2020
  3. PREDAVANJE IZ PRVE POMOČI PRI ŠPORTNIH POŠKODBAH – 12.12.2020

 

Obveščamo vse fizioterapevte, da v decembru organiziramo izobraževanja iz obveznih vsebin. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17) poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem fizioterapevt opravlja svoje delo, določa tudi naslednje obvezne vsebine:

  • zakonodaja s področja zdravstva in poklicno etiko v obsegu 6 ur,
  • temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,
  • kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.

Fizioterapevt se iz teh vsebin izpopolnjuje najmanj enkrat v sedmih letih v predpisanem obsegu ur. Zdravstveni delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo se strokovno izobražujejo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta, zdravstveni delavci z višjo strokovno izobrazbo pa najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri let (5. člen). Šest ur strokovnega izpopolnjevanje se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja.

Strokovne in obvezne vsebine izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj poleg drugih nadzornih dejanj za fizioterapevtsko dejavnost preverja Ministrstvo za zdravje RS z rednimi ali izrednimi strokovnimi nadzori, Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za delo.

Udeleženci prejmejo dokazila skladno s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17).

 

Spletno usposabljanje v obliki webinarja bo izvedeno v vsakem primeru. Strokovni delavnici iz Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED pa bosta izvedeni, če bo na predviden datum dovoljeno izvajati izobraževanja v zaprtih prostorih vsaj do 15 oseb (odloki in odredbe zaradi situacije COVID-19). V primeru odpovedi ali spremembe datuma bomo prijavljenim udeležencem vrnili kotizacijo v celoti.

 

Vljudno vabljeni!

Organizacijski odbor strokovnih dogodkov Sekcije za fizioterapijo v športu ZFS.

Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija za fizioterapijo v športu

sport@physio.si

https://www.physio.si/sekcije/sekcija-za-fizioterapijo-v-sportu/