PONOVNO – OBVEZNE VSEBINE ZA FIZIOTERAPEVTE – Trebnje, 10. 5. 2019

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED s preizkusom znanja, Zakonodaja v zdravstvu, Kakovost in varnost v fizioterapiji – preprečevanje okužb v fizioterapevtski dejavnosti

Obveščamo vse fizioterapevte, da predvidoma zadnjič letos organiziramo izobraževanja iz obveznih vsebin. Zaradi tehnične zahtevnosti izvedbe dogodka je potrebna pravočasna prijava. Trenutno je na voljo še 15 prostih mest, zato predlagamo, da zainteresirani pohitite s prijavami.

Program:
– STROKOVNA DELAVNICA: TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED – 6 ur
–  Zakonodaja v zdravstvu – 2,5 ure
– Kakovost in varnost v zdravstvu – Preprečevanje okužb v fizioterapevtski dejavnosti –  1,5 ure
 
Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17poleg vsebin iz ožjega strokovnega področja, na katerem fizioterapevt opravlja svoje delo, določa tudi naslednje obvezne vsebine:
– zakonodaja s področja zdravstva in poklicno etiko v obsegu 6 ur,
– temeljni postopki oživljanja v obsegu 6 ur,
– kakovost in varnost v zdravstvu v obsegu 6 ur.
Fizioterapevt se iz teh vsebin izpopolnjuje najmanj enkrat v sedmih letih v predpisanem obsegu ur.

Zdravstveni delavci z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo se strokovno izobražujejo najmanj 10 dni na leto oziroma najmanj 30 dni na vsaka tri leta, zdravstveni delavci z višjo strokovno izobrazbo pa najmanj 7 dni na leto oziroma najmanj 21 dni na vsaka tri let (5. člen). 6 ur strokovnega izpopolnjevanje se šteje za en dan strokovnega izpopolnjevanja.

Strokovne in obvezne vsebine izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj poleg drugih nadzornih dejanj za fizioterapevtsko dejavnost preverja Ministrstvo za zdravje RS z rednimi ali izrednimi strokovnimi nadzori, Zdravstveni inšpektorat RS in Inšpektorat RS za delo.

Udeleženci prejmejo dokazila skladno s Pravilnikom (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17

Prosta mesta so še na voljo. Lepo vabljeni!

Organizacijski odbor strokovnih dogodkov SFZ ZFS
Združenje fizioterapevtov Slovenije – Sekcija fizioterapevtov zasebnikov

sfz@physio.si 
www.physio.si
www.physio.si/sekcije/sekcija-fizioterapevtov-zasebnikov/