Spoštovani člani,

vabimo vas na Volilno skupščino Združenja fizioterapevtov Slovenije, ki bo potekala 1. 2. 2019. V sklopu letne skupščine bodo potekale volitve organov ZFS.

Razpisane so redne volitve v naslednje organe ZFS za dobo 4 let:

  • PREDSEDNIK
  • PODPREDSEDNIK
  • NADZORNI ODBOR (2 člana)
  • KOORDINATOR ZA DELO REGIONALNIH ENOT
  • KOORDINATOR ZA DELO STROKOVNIH SEKCIJ

 

Postopek prijave:

Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu, ki je priložen spodaj.

Kandidat pošlje svojo kandidaturo s prilogami po pošti na naslov ZFS, Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali pa jo pošlje po elektronski pošti na naslov info@physio.si

Rok prijave:

Prijave se zbirajo do vključno 27. 1. 2019.

OBRAZEC ZA KANDIDATURO

 

V nadaljevanju so priloženi tudi pravilniki za sprejetje na skupščini:

Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju ZFS

Pravilnik o volitvah in imenovanjih ZFS

Pravilnik o izdaji strokovnega mnenja za opravljanje zasebne fizioterapevtske dejavnosti in o izdaji mnenja v postopku pridobitve koncesije

 

Več informacij o dogodku je na voljo tukaj.

Prijava na dogodek