RAZPIS ZA VOLITVE ORGANOV ZFS

 

Na podlagi 57. in 58. člena Statuta, Združenje fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS) razpisuje redne volitve organov ZFS.

Predsednica ZFS Gabrijela Starc, dne 3.12.2018 razpisuje redne volitve v naslednje organe ZFS za dobo 4 let:

  • PREDSEDNIK
  • PODPREDSEDNIK
  • NADZORNI ODBOR (2 člana)
  • KOORDINATOR ZA DELO REGIONALNIH ENOT
  • KOORDINATOR ZA DELO STROKOVNIH SEKCIJ

 

Postopek prijave:

Kandidatura se vloži na predpisanem obrazcu, ki je priložen razpisu.

Kandidat pošlje svojo kandidaturo s prilogami po pošti na naslov ZFS, Linhartova 51, 1000 Ljubljana ali pa jo pošlje po elektronski pošti na naslov info@physio.si

 

Rok prijave:

Prijave na razpis se začnejo zbirati v ponedeljek 3.12.2018. Prijave se zbirajo do vključno 27.1.2019.

 

Volitve bodo potekale v sklopu letne skupščine ZFS, dne 1.2.2019 v predavalnici Zdravstvenega doma Lj-Center, Metelkova 9, 1000 Ljubljana.

 

OBRAZEC ZA KANDIDATURO