Skladno z 20.členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS), Celjska regionalna enota (CERE ZFS)

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (november 2018 – november 2022) za:

  • predsednika Celjske regionalne enote ZFS
  • 2 člana odbora – člana za področje bolnišnične dejavnosti
  • člana za področje zdraviliške dejavnosti

 

Volitve bodo 10.11.2018 .

 

RAZPISNI POGOJI

OBRAZEC ZA KANDIDATURO