Spoštovani člani Združenja fizioterapevtov Slovenije,

v začetku leta 2019 se izteče moj štiriletni mandat predsedovanja. Vsem bi se rada zahvalila za zvestobo in podporo, ki ste mi ju nudili pri vodenju, brez katerih ne bi zmogla.

Pot, ki smo jo v 64 letih prehodili fizioterapevti, lojalni svoji stanovski organizaciji, je bila razgibana. Marsikdaj smo naleteli tudi na ovire, a smo zmogli le zato, ker smo delali skupaj in za skupen cilj. Seveda bi bilo nepošteno reči, da na prehojeni poti ni prišlo do napak – nekatere od teh hromijo razvoj naše stroke še danes. Ne glede na to, da člani funkcije opravljamo pro bono, je ZFS danes boljše organizirano.

Vsak fizioterapevt bi se moral vprašati: »Kaj lahko naredim za svoje strokovno združenje?« In najmanj, kar lahko naredi je, da se včlani. Če bomo vsi dali od sebe najbolje, smo kot stroka sposobni doseči dobre stvari tudi za fizioterapevte, ki prihajajo.

Ob zaključku leta bi želela vse spodbuditi k medsebojnemu spoštovanju in povezanosti in Vam zaželeti vesele božično-novoletne praznike ter uspešno, zadovoljno in zdravja polno leto 2019.

 

Gabrijela Starc – predsednica ZFS