Ali si želite izvedeti več o vsebinah, ki  se nanašajo  na  novosti  v  zvezi z napotovanjem zavarovanih oseb na fizioterapijo in izvajanjem dejavnosti  fizioterapije po 21.1.2017?

Nekaj novosti: nova stopnja nujnosti, določen rok za predložitev napotne listine, prenehanje veljavnosti prednostnih kriterijev znotraj stopnje nujnosti, triažiranje, kriteriji za uvrstitev v stopnjo nujnosti, nov Delovni nalog za fizioterapijo, poročanje čakalnih dob, e- naročanje, novi kriteriji za doseganja plana storitev na tim, delitev postopkov na temeljne in podporne itd.

ZFS v organizaciji Sekcije fizioterapevtov zasebnikov v petek, 2.2.2018 v Ljubljani (ZD Ljubljana–Center) organizira strokovno izpopolnjevanje z zelo aktualnimi vsebinami, ki bodo bistveno vplivale na izvajanje fizioterapevtske  dejavnosti. Izpopolnjevanje sodi tudi na področje obveznih in priporočenih vsebin za zaposlene v fizioterapevtski dejavnosti skladno s Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št.92/06 in 42/17), kamor spada tudi področje spremljanja aktualne zakonodaje in vsebin za kakovostno in varno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti.

Udeleženci boste seznanjeni z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A), Pravilnika o naročanju  in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah ter vplivu drugih pomembnih sprememb na izvajanje fizioterapevtske dejavnosti z implementacijo v praksi.

 

Vabilo s programom

Prijavnica