Na tej strani objavljamo veljavne pravilnike Združenja fizioterapevtov Slovenije.

 

Statut ZFS

2016-Pravilnik ZFS- Minimalni standardi in opremljenost za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti

2016-Pravilnik ZFS o prejemkih, nadomestilih in nagradah članom ZFS in zunanjim sodelavcem

2017-Pravilnik o priznanjih ZFS

2017-Pravilnik o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS

2017-Pravilnik o delu regionalnih enot ZFS

2017-Poslovnik o delu izvršilnega odbora ZFS

2017-Pravilnik o delu komisij in delovnih skupin

2018-Cenik administrativno  strokovnih storitev in Cenik promocije in oglaševanja ponudnikov strokovnih in drugih dogodkov, materialov in vsebin ter distribucije promocijskega gradiva; priloga

2018-Pravilnik o delu nadzornega odbora

2019-Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju ZFS

2019-Pravilnik o volitvah in imenovanjih ZFS 

2019-Pravilnik o izdaji strokovnega mnenja za opravljanje zasebne fizioterapevtske dejavnosti in o izdaji mnenja v postopku pridobitve koncesije

2021 – Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča ZFS

2021 – Poslovnik o delu skupščine ZFS